Polaris Norway:Data Subject Request Form

Anmodningsskjema for datasubjekt

Anmodningsskjema for datasubjekt

Dette skjemaet brukes til å sende inn en datasubjektanmodning i tråd med bestemmelsene i EUs GDPR (Generell databeskyttelsesbestemmelse [General Data Protection Regulation]).

Innsenderdetaljer
Type anmodning - Velg typen anmodning du gjør:
*Required

Finn din nærmeste forhandler